Качествено строителсто и
индивидуален подход!

Сигурни

Висококачественото строителство на достъпни цени

Стриктното придържане към съгласуваният план-график на работа

Прецизната работа и качество във всички фази на строителния процес

Иновативни

Прилагаме най-съвременните технологии в строителството

Съвременно високопроизводително оборудване е факт

Висококвалифицираният екип от доказани професионалисти, усъвършенствани във времето са нашата сила

Екологични

Вердес Билд прилага стандарт за енергийна ефективност – чрез перфектна топлоизолация да се постигне минимална енергийна консумация

Строителна фирма Вердес Билд - строителство на къщи и сгради

"Вердес Билд" е иновативна строителна фирма. Компанията е оценена от Комисията към ЦПР на Камарата на строителите като отговаряща на всички изисквания и е вписана в централния професионален регистър на строителя.

При изпълнение на своите проекти, строителна фирма “Вердес Билд” се придържа към най-високите стандарти и изисквания на модерното строителство, разполага с необходимите човешки и технически ресурси и е оторизирана за изпълнение на всички строежи с високо застрояване, на къщи, сгради и съоръжения за обществено ползване, както и на прилежащата им инфраструктура.

Във фирмата работят квалифицирани строителни работници, технически специалисти и ръководители, в сплотен колектив, който създава качествен краен продукт, задоволяващ потребностите на своите клиенти.

Recent projects

view all

We build and develop the future environment for working, living and communication. We take on projects with the intention of finding smart and new solutions.