Оферти

Бихме могли да изготвим детайлна оферта за строителство, ако ни изпратите Вашите чертежи по конструкция, архитектура и количествени сметки.
В случай, че нямате все още проект, ние може да ви съдействаме.

Email office@verdesbuild.com
Адрес Материална база: 1359 София район Красна поляна, м-ст Бранище
Телефон +359 877 70 50 93